Beweeg & behoefte onderzoek

Inleiding

Samen naar een passend beweegaanbod

Wij, de buurtsportcoaches van Leef! Geldrop-Mierlo, richten ons op het realiseren van voldoende sport- en bewegingsaanbod van jong tot oud. In Mierlo willen wij graag een beweeggroep voor 65-plussers opstarten. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er onderzoek gedaan naar:

   1. Uw huidige beweeggedrag.
   2. Uw alledaagse activiteitenniveau.
   3. Uw motivatie en intentie om te bewegen.
   4. Uw voorwaarden om deel te nemen aan een beweeggroep/ beweeginterventie.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw beweeggedrag en uw wensen/behoeften op het gebied van bewegen. Daarom nemen wij een vragenlijst af onder de inwoners van Mierlo. Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer 5-10 minuten van uw tijd.

We hopen met de resultaten die uit de vragenlijsten komen, een passend beweegaanbod voor de 65-plusser te realiseren.

Ga naar de vragenlijst!

Download de vragenlijst