Sportcafé #3

Sportcafé #3

Het derde sportcafé staat alweer gepland. Op donderdavond 2 april willen hebben we twee thema's. 

1e thema: uitleg Adviseur Lokale Sport
Wat is het? En hoe werkt het? Een mogelijkheid voor u als vereniging om extra opleidingsmogelijkheden, workshop en clinics te verkrijgen. 

2e thema: uitleg over het Lokaal Sportakkoord
De Sportformateur komt kort een toelichting geven over het Lokaal Sportakkoord dat de afgelopen maanden ontwikkeld is. Wat bied het Lokaal Sportakkoord voor mogelijkheden voor jou als verenging?

Vervolgens zal het Lokaal Sportakkoord getekend gaan worden door de partners van het akkoord. Hierop volgt tevens een kort persmoment. 

Programma

19:30u Opening
19:45u Presentatie over Adviseur Lokale Sport
20:30u Toelichting Lokaal Sportakkoord door de Sportformateur
20:45u Ondertekenen Lokaal Sportakkoord 
21:00u Afsluiting

U, als vereniging, bent niet verplicht om bij de ondertekening van het Lokaal Sportakkoord aanwezig te zijn. Uiteraard wordt dit wel gewaardeerd. 

Sportcafé

Datum Tijd
2 apr 19:30 tot 21:00 uur

Contact

Leef! Geldrop-Mierlo
Nijs van Bommel en Martine Sanders
E-mail: info@leefgeldrop-mierlo.nl
Telefoon: 088-6332080

Facebook: www.facebook.com/leefgeldrop-mierlo/
Twitter: twitter.com/Leef_GeldropM
Instagram: instagram.com/leefgeldropmierlo

Inschrijven