Sportcafé #3 Financiën

Sportcafé #3 Financiën

Sportcafé #3

Het derde sportcafé staat gepland op dinsdagavond 13 oktober. Het zal plaats vinden in een van de ruimtes in Centrum Hofdael. We hebben deze avond we twee thema's. 

1e thema: uitleg Adviseur Lokale Sport

Wat is het? En hoe werkt het? Een mogelijkheid voor u als vereniging om extra gelden in de vorm van opleidingsmogelijkheden, workshops of clinics te verkrijgen. 

Een Adviseur Lokale Sport is actief in de regio, dit is een verbinder tussen NOC*NSF, sportbonden en de lokale sportverenigingen. Via deze weg wordt er jaarlijks een geldbedrag beschikbaar gesteld (afhankelijk van het inwonersaantal), waarmee dienstverlening ingekocht kan worden voor de verschillende sportverengingen (denk aan opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten). 

2e thema: uitleg over het Lokaal Sportakkoord

De voorzitter van de Sportraad komt in 15-30 minuten een toelichting geven over het Lokaal Sportakkoord dat het afgelopen jaar ontwikkeld is. Wat staat erin en wat is het nu precies? Wat biedt het Lokaal Sportakkoord voor mogelijkheden voor jou als verenging?

Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020 en 2021 jaarlijks €21.500 ter beschikking om sport te stimuleren. Deze financiële middelen komen beschikbaar als er een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. Het Lokaal Sportakkoord is inmiddels geschreven wat betekend dat bovenstaande bedrag ter beschikking zal komen. Hoe dit verdeeld zal worden en op welke wijze je als vereniging aanspraak kan maken op een deel hiervan zal tijdens het sportcafé toegelicht worden door de sportraad.

Programma

19:00 uur Inleiding
19:30 uur Opening
19:45 uur Toelichting Adviseur Lokale Sport
20:30 uur Toelichting Lokaal Sportakkoord door voorzitter Sportraad 
21:00 uur Afsluiting 

Sportcafé

Wachtlijst
Aantal wachtlijstplekken: 8
Datum Tijd Locatie
13 okt 19:30 tot 21:00 uur Centrum Hofdael
Molenstraat 23
5664 HV Geldrop

Contact

Leef! Geldrop-Mierlo

Nijs van Bommel en Martine Sanders

Centrum Hofdael Molenstraat 23
5664 HV Geldrop