Hartengym Geldrop

Hartengym Geldrop

Inleiding

Zowel bij de cardiologen en fysiotherapeuten van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop als bij een groepje (ex)hart- en vaatpatiënten bestond de behoefte aan meer nazorg na het verlaten van het ziekenhuis en na het afwerken van het revalidatieprogramma.

De vereniging startte met een klein groepje cursisten in Sporthal Coevering te Geldrop en groeide gestaag in de jaren daarna tot de sporthal in 2005 als gevolg van een brand bij "Café-Zaal Hoog & Droog" verloren ging. Gelukkig kon er tijdens de herbouwfase tijdelijk worden uitgeweken naar sporthal De Weijer in Mierlo.
Vanaf de heropening in 2006 van Sporthal Coevering is de vereniging doorgegroeid naar een bestand van 30 cursisten bij ons 20-jarig bestaan in 2007. Een mijlpaal die wij feestelijk hebben gevierd.

Aanbod

Regelmatig bewegen is niet alleen goed voor de lichamelijke conditie, maar ook voor de geestelijke gezondheid en het zorgt bovendien voor een dosis gezonde ontspanning. Samen bewegen met anderen brengt ook gezelligheid en nieuwe contacten met zich mee.

Hartengym sporten
Onze vereniging verzorgt wekelijks sport- en spelactiviteiten in groepsverband onder deskundige en verantwoorde begeleiding van een;
- fysiotherapeut en/of,
- hart in beweging instructeur en/of,
- bewegingsagoog en/of,
- sport- en beweegleider en/of,
- beweegkuur instructeur.

Na de hartslag van de leden te hebben opgenomen en een korte "warming-up" worden er een aantal oefeningen of spelvormen gedaan. Daarna spelen we meestal volleybal of eventueel een ander spel. Iedere sportavond wordt afgesloten met een "cooling-down".

Onze vereniging is aangesloten bij de "Nederlandse Hartstichting"
en "De Hart & Vaatgroep''.

Wanneer?
Elke maandagavond van 17:30 tot 19:00 uur.

Op dit moment volgen 34 personen regelmatig onze wekelijkse cursus.

Contact

Hartengym
Winkelcentrum Coevering 32
5665 GA Geldrop
E-mail: hartengymgeldrop@gmail.com
Telefoon: 040-2852520
Website: www.hartengymgeldrop.dse.nl/

Foto Album

Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop
Foto bij Hartengym Geldrop