Opvang & Onderwijs

Sport & beweging in opvang en onderwijs

Leef is zowel in opvang als onderwijs actief om kinderen in beweging te krijgen. Zo kunnen we de kinderopvang en het onderwijs ondersteuning aanbieden in de vorm van de methodeik Het Bewegend Kind. 

De basisschool is een belangrijke omgeving voor jonge kinderen om te leren bewegen, voldoende te bewegen en gezonde keuzes te leren maken. Daarom biedt Leef in het basisonderwijs sport-, beweegactiviteiten en voedseleducatie aan.

Het Bewegend Kind - Primair onderwijs

Onder schooltijd

Een lesmethodiek voor de basisschool, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Het Bewegend Kind streeft ernaar om de jeugd ten minste vier dagen in de week, 20-30 minuten te laten bewegen. De lessen zijn zowel in de buitenomgeving van de school als in de gymzaal. Van groep 1 t/m groep 8 is er een leerlijn ontwikkeld om de motorische vaardigheden te verbeteren. Via een digitaal platform krijgen de leerkrachten alle informatie over de methodiek. Deze bestaat uit een jaarkalender met elke dag volledig uitgewerkte gym- en beweeglessen, beweegvormen met voorbeelden op video en allerlei spelvormen. Naast het meer en kwalitatief bewegen heeft Het Bewegend Kind een volledige module voor Bewegend Leren opgezet.

De lessen zijn afgestemd op de Natuurlijk Bewegen lessen in de naaste omgeving van de school. Onze vakdocenten LO zorgen voor leermomenten op gebied van de motorische ontwikkeling en de uitleg van spelvormen. De groepsleerkrachten geven de Natuurlijk Bewegen lessen. Door het bewegend kind in te zetten zorgen de vakdocenten voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. 

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk clinic tijdens de gymlessen aan te laten bieden door de lokale sportaanbieders. Kinderen komen op deze manier in aanraking met het lokale sportaanbod en ontwikkelen zich motorisch optimaal. Dit alles in combinatie met Het Bewegend Kind lesmethodiek. 

Na schooltijd

Sport na School is een programma na schooltijd voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Wekelijks worden er leuke gevarieerde beweeglessen aangeboden in zowel Geldrop als Mierlo. Intussen leert jouw kind alle vaardigheden van bewegen. Zo gaan we rollen, springen, gooien, mikken, schoppen, zwaaien, balanceren en nog veel meer! Geef de motoriek van jouw kind ook een ‘boost’ en kom met ons meedoen! Kijk hier voor meer informatie en meld je aan.

Vanuit de Anna Zorggroep is er een project dat speciaal bedoeld is voor kinderen met overgewicht. Meer informatie volgt snel. 

Tijdens alle schoolvakanties van het basisonderwijs wordt er aandacht besteedt aan extra sport- en beweegactiviteiten in de vorm van vakantieactiviteiten. Dit is iedere keer weer een sportief, gezond en uitdagend programma! Zodra de vakantieactiviteiten bekend zijn kun je je hier inschrijven. 

Het Bewegend Kind - Kinderdagverblijven

In 2022 is Leef gestart om Het Bewegend Kind te implementeren bij alle kinderdagverblijven in Geldrop-Mierlo. Dit is een methode die inspeelt op beweegarmoede in de huidige maatschappij. Een beweegmethode, waarbij begeleid(st)ers met de kinderen naar buiten gaan.

Buiten worden er beweegmomenten aangeboden, die gericht zijn op de grove motorische ontwikkeling en de inhibitie van reflexen. Door meer en kwalitatiever te bewegen worden
naast de motorische ontwikkeling (grove en fijne) ook de gezondheid, de sensomotorische, de emotionele, de cognitieve ontwikkeling en de bewustwording van het lichaam gestimuleerd.

Buitenschoolse Sportieve Opvang - Sportstuif

Vanaf 1 maart 2023 zijn wij een samenwerking aangegaan met Sportstuif Kinderopvang in Geldrop. Deze locatie is nieuw en is gevestigt bij voetbalvereniging Geldrop. Sportstuif is tijdens de 40 schoolweken van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur. In de vakanties en tijdens studiedagen zijn zij geopend vanaf 7:30 uur. Naast het opvangen van kinderen organiseren zij ook tal van sport- en beweegactiviteiten (in samenwerking met de buurtsportcoaches).