Over Leef

Inleiding

Leef Geldrop-Mierlo draagt bij aan een vitaal Geldrop-Mierlo door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen, waarbij extra aandacht is voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Gezonde voeding en gezond bewegen zijn een

Leef Geldrop-Mierlo is in 2017 naar de gemeente Geldrop-Mierlo toegekomen en is ontstaan vanuit het bedrijf Sport- en Cultuurimpuls Combinatiefuncties BV (SCIC). Dit bedrijf heeft al vele jaren ervaringen met buurtsportcoacheprogramma (o.a. in de gemeente Asten, Someren en Deurne), heeft tientallen gymdocenten in verschillende gemeenten rondlopen en veel ervaren met het werken en schrijven van beleidsstukken gericht op de gezonde leefstijl. 

Met het inzetten van buurtsportcoaches in Geldrop-Mierlo willen we de inwoners van de gemeente de kans bieden om gezonder te leven en mensen dichter bij elkaar te brengen. Sport is hét middel om dit te bewerkstelligen daar het de verbinding legt tussen kwetsbare mensen en het verenigingsleven. Door de mensen kennis te laten maken met het sportaanbod in de buurt wordt de kans dat deze mensen structureel gaan sporten of zich aanmelden bij een sportvereniging vergroot.

Verkleinen gezondheidsverschillen

Leef richt zich met de werkzaamheden van de buurtsportcoaches op de vier doelen uit het sportbeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. Samen met o.a. de JOGG-regisseur 
blijven we ons inzetten voor de gezondheid van de inwoners. Deze vier doelen zijn: 

  1. Bevorderen van gezondheid
  2. Mensen gaan meer bewegen
  3. Sociale participatie en integratie
  4. Zelfredzaamheid

Door meer beweegaanbod te creëren kunnen de mensen meer gaan bewegen en dus gezonder gaan leven. Wanneer we ook nog de brug naar de verenigingen gaan bouwen kan dit ook een positieve invloed hebben op het sociale aspect. Naast de effecten van het sportbeleid wordt ook ingezet op drie pijlers:

  1. De basisvoorzieningen dienen op orde te zijn;
  2. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen;
  3. Er moet ruimte zijn voor vernieuwing en innovatie.

Door veel samen te werken met de verenigingen, het onderwijs, zorginstellingen, 
kinderopvangcentra, partners binnen het sociaal domein, etc. zorgen we ervoor dat er voor alle doelgroepen in de gemeente voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen. Dit doen we op veel verschillende manieren. Voor de ene groep organiseren we extra aanbod en voor de andere groep verwijzen we door naar een geschikte aanbieder. Ook ondersteunen we huidige aanbieders bij het verbeteren of verduurzamen van het aanbod.

Team Leef
Stage bij Leef
Factsheets Leef
Nieuws