Sportraad

Inleiding

De Sportraad van de gemeente Geldrop-Mierlo is gevuld met een diversiteit aan personen en karakters. Deze personen zijn lid of eigenaar van een vereniging, werkzaam bij een sportorganisatie/bedrijf, werkzaam bij een school of de gemeente Geldrop-Mierlo. Door deze diversiteit beschikken zij samen over een brede kennis van allerlei verschillende aspecten op het gebied van sport en bewegen. 

De Sportraad focust zich op de volgende punten: 

  • I.s.m. Leef! het organiseren van het jaarlijks Sportgala;
  • Het aansturen van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Hierbij hoort het beoordelen van de aanvragen en het beheren van de financiën;
  • Monitoren werkplan Leef;
  • I.s.m. met Leef! het organiseren van een bijeenkomst over een actueel thema in de sport;
  • Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente (Raad, Wethouder en Ambtenaar) op sport gerelateerde aangelegenheden (beleidsstukken en sportcasussen,  w.o. meten is weten);
  • En het monitoren van het EHBSO (eerste hulp bij sportongevallen) plan voor de sportverenigingen. 

De Sportraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om overleg te plegen. 

Klik op een van onderstaande namen om meer over die persoon te weten te komen en te zien wat hij of zij doet. 

P.S. Deze pagina is nog volop in ontwikkeling.

Lokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

Bart Smits

Bart Smits

Beleidsmedewerker Sport

Beleidsmedewerker Sport

Danielle van Vuuren

Danielle van Vuuren

Hans Vermeulen

Hans Vermeulen

Bram van den Berg Jeths

Bram van den Berg Jeths

Joep Pouls

Joep Pouls

Joost Haaksman

Joost Haaksman

Lesley Harks

Lesley Harks

Lianne Sanders

Lianne Sanders

Mirte Bekker

Mirte Bekker

Nicolaas van Dijck

Nicolaas van Dijck

Peter Looijmans

Peter Looijmans

Yvar de Weerd

Yvar de Weerd