Subsidie overzicht

Inleiding

We merken vaak dat het een zoektocht is binnen gemeentes welke subsidie mogelijkheden en andere financiele middelen er allemaal zijn. Er blijkt een groot scala aan financiele hulpmiddelen te zijn. Deze middelen zijn bedoeld om sportverenigingen, maar individuele inwoners te ondersteunen. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt met de financiele middelen van de gemeente Geldrop-Mierlo en algemene regelingen van het rijk. Weten welke subsidie bij jou past? Vul de check in via Kenniscentrum Sport & Bewegen om te bekijken welke subsidie aansluit bij jouw situatie. 

 

Algemene subsidies

Rabobank Clubsupport
Met Rabobank Clubsupport levert Rabobank vanuit haar coöperatief dividend een bijdrage aan lokale maatschappelijke doelen.

Vrienden loterij
De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen. De helft van de inleg van de deelnemers gaat naar goede doelen. Ook clubs en verenigingen kunnen dit goede doel zijn. De vriendenloterij komt regelmatig met nieuwe acties en regelingen die ten goede komen voor lokale (sport-)verenigingen. 

Voor je buurt
Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je op eenvoudige manier geld, hulp of materiaal in.

Sponsorkliks
Bij online aankopen via sponsorskliks betalen webwinkels een commissie voor elke bestelling. 75% van deze commissie gaat naar het sponsordoel dat door de aankoper wordt geselecteerd. Het aankoopbijdrage van het product blijft hetzelfde.

Grote Club Actie
Verenigingen verkopen loten voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt door de grote clubactie een loterij georganiseerd.

BOSA-regeling
De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Via sportsubsidie.nl kan je meer informatie opvragen, en helpen zij je op weg op basis van no cure, no pay!

Mobiliteitsprojecten voor breedtesport
Deze subsidie is bedoeld om sportverenigingen sterker te maken door hen de mogelijkheid te bieden om kennis en vaardigheden op te doen in het buitenland. Dit kan gebeuren op verschillende thema’s, zoals duurzaamheid, inclusief sporten, goed sportbestuur, gelijkheid en veilige sport.

Mogelijkheden:
Job shadowing (2-14 dagen):
Hierbij lopen de deelnemers mee bij een ontvangende organisatie om door observatie en uitwisseling nieuwe kennis op te doen en deze mee te nemen naar de eigen organisatie.

Coaching of trainingsactiviteiten (15-60 dagen):
Hierbij nemen de deelnemers een actieve rol in de ontvangende organisatie. Het uitvoeren van taken en het coachen en begeleiden van de internationale collega’s draagt bij aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Lees alle informatie op: Mobiliteitsprojecten voor breedtesport.

 

Projecten en activiteiten

Univé Buurtfonds
Univé Buurtfonds is een subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat dat de leefomgeving in de vorm van buurten en wijken veiliger en mooier worden. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen en samenwerkingsverbanden van bewoners van een wijk of buurt.

Rabobank coöperatiefonds
Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie.

Subsidie voor evenementen
Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen (stichtingen en verenigingen) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zonder winstoogmerk. Waarvoor kunt u subsidie aanvragen? De activiteiten moeten voldoen aan één of meer van de volgende doelstellingen:

- Ondersteunen van maatschappelijk leven.
- Stimuleren en verder ontwikkelen van de medeverantwoordelijkheid van inwoners voor de eigen woon- en leefomgeving.
- Bevorderen dat kwetsbare groepen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Gemeente Geldrop-Mierlo.

Jeugdbeleid Geldrop-Mierlo
De jeugd is onze toekomst

De gemeente Geldrop-Mierlo gelooft écht dat de jeugd onze toekomst is. Het beleidsplan jeugd gaat uit van kansen en mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, gelukkige en verantwoordelijke mensen. Dit betekent dat ze aandacht hebben voor talentontwikkeling en jongeren leren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Een initiatief hiervan is Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Meer informatie over het jeugdbeleid is terug te vinden op de website van de Gemeente Geldrop-Mierlo.

Jongeren op Gezond Gewicht
Sinds 2015 is Geldrop-Mierlo één van de Nederlandse JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een lokale en duurzame aanpak die ervoor zorgt dat voldoende bewegen en gezond eten de norm wordt. De gemeente werkt samen met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven. 

Speerpunten JOGG
- Water drinken wordt weer gewoon
- Lekker naar buiten
- Publiek Private Samenwerking
Lees hierover meer op Jongeren op Gezond Gewicht.

 

Producten

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Werkt uw vrijwilligersorganisatie met kinderen en jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kan het zijn dat uw vrijwilligers het verklaring omtrent gedrag gratis kunnen aanvragen.

 

Sociale basis en leefbaarheid

VSB-Fonds
VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het VSBfonds ondersteunt sociale en culturele projecten met geld, kennis en/of netwerk, ter bevordering van zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Kansfonds
Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. De voorkeur gaat uit naar plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk die inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds financiert projecten die betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het doel van het oranjefonds is om mensen elkaar te laten ontmoeten of een nieuwe plek in de maatschappij te laten vinden. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen.

Gebiedsgericht werken Geldrop-Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo geeft subsidie aan buurtbewoners voor het organiseren van een buurt-, straat- of wijkactiviteit. Door activiteiten te organiseren leren bewoners elkaar beter kennen. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid in uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor makkelijker aan, letten beter op elkaar en willen hierdoor ook meer voor elkaar doen. Gemeente Geldrop-Mierlo vindt de leefbaarheid in haar wijken zo belangrijk dat zij subsidies geven om dit te bevorderen. Zo helpen ze u financieel met het organiseren van een activiteit.

Subsidie deskundigheidsbevordering Geldrop-Mierlo
Cursus of training voor vrijwilligers

Welzijns- en sportorganisaties die al een subsidie ontvangen van de gemeente Geldrop-Mierlo, kunnen subsidie krijgen voor trainingen en cursussen voor vrijwilligers. Voorwaarde hierbij is dat deze trainingen en cursussen bijdragen aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. De subsidie bedraagt 75% van de cursuskosten tot maximaal €750 euro per cursus per persoon. Meer informatie is terug te vinden op de subsidie deskundigheidsbevordering.

Zorg, jeugd & inkomen
Centrum maatschappelijke deelname (CMD) Geldrop-Mierlo
Of u kind, ouder, jongere of professional bent, bij het Centrum Maatschappelijke Deelname team Jeugd kunt u terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en ondersteuning voor kind en gezin. Heeft u vragen over ontwikkeling, kinderen en scheiden, zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik of spijbelen? Bij het CMD bent u aan het juiste adres voor informatie en advies.

 

Duurzaamheid

Stichting Waarborgfonds Sport
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) stimuleert het bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Stimulering Duurzame Energieproductie
Ga je hernieuwbare energie produceren? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

 

Sporten met een beperking

Uniek Sporten
Via Uniek Sporten Crowdfunding kun je snel en gemakkelijk jouw eigen crowdfundingcampagne starten. Om bijvoorbeeld geld op te halen voor de aankoop van zitwaterski’s of het organiseren van een G-voetbaltoernooi. Alles is mogelijk en je hebt zelf de controle. De eerste 5% krijg je van Fonds Gehandicaptensport bij de start van je project als je voldoet aan de voorwaarden. Als jouw project een match is met hun sponsoren dan kan dat zomaar verdubbelen.

Uniek Sporten heeft ook een overzicht met alle overige beschikbare subsidies.

Cruijff Foundation
Samen met het NOC*NSF ondersteunt de Cruijff foundation diverse sportprojecten voor gehandicapte kinderen financieel. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling.

Dirk Kuyt Foundation
De Dirk Kuyt Foundation richt zich op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Het sportevenement of project kent een regionaal of landelijk karakter en is niet gericht op één specifieke vereniging of geselecteerde groep. Het evenement moet dus voldoen aan een ‘open inschrijving’. Wel kan een specifieke vereniging met de organisatie van een aangepast sporttoernooi bedoeld voor meerdere teams uit het land of regio een verzoek indienen.

Johanna Kinderfonds
Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd.

Stichting Old Grand-Dad
Stichting Old Grand-Dad bevordert en ondersteunt sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar.

Het Gehandicapte Kind
Het Gehandicapte Kind financiert duurzame projecten voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar die direct bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal. Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor de doelgroep en/of empowerment van de doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe Stichting
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten.

Foppe Fonds
Het Foppe fonds biedt financiële ondersteuning voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

 

Ouderen

Fonds Sluyterman van Loo
Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten wil de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Projecten die zich richten op kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Projecten waarin vrijwilligers (met name actieve senioren) een rol spelen komen extra in aanmerking.

Stichting Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor
Als uw project betekenis geeft aan het leven van ouderen in Nederland, ondersteunt Stichting RCOAK uw project graag met een financiële donatie.

 

Individuele financiële ondersteuning

Stichting leergeld
Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Regeling Sport en Cultuur Jeugd Geldrop-Mierlo
Deze regeling geeft kinderen tussen 4 en 18 jaar de mogelijkheid om aan een sport en/of culturele activiteit deel te nemen. Bij Leergeld Geldrop-Mierlo vraagt u een vergoeding aan voor de kosten van een sportactiviteit. Bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging, maar ook de sportschoenen die voor deze sport nodig zijn. Leergeld Geldrop-Mierlo geeft ook vergoedingen voor culturele activiteiten, zoals de kosten van muzieklessen of de contributie van een toneelvereniging. 

Regeling Welzijnsactiviteiten Geldrop-Mierlo
De Regeling welzijnsactiviteiten is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan sociaal culturele of verenigingsactiviteiten. Denkt u aan een lidmaatschap (lid zijn) voor muziek-, toneel- en sportverenigingen of de sportschool. Ook spullen die te maken hebben met het lidmaatschap zoals een instrument of kleding vallen onder de regeling. Andere voorbeelden zijn een bezoek aan een pretpark, kosten voor een cursus (schilderen, een talencursus) en een zwemabonnement.

Regeling Zwemles Geldrop-Mierlo
De gemeente heeft deze regeling om kinderen van ouders met een laag inkomen de kans te geven op zwemles te gaan. De regeling is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 5,5 en 18 jaar. Ouders die recht hebben op de zwemles, kunnen hun zoon of dochter aanmelden bij LACO Geldrop, Essy's Mierlo ('t Wolfsven), Zwemschool Sauna Mierlo en Zwemschool De Brug. De gemeente betaalt de kosten meteen aan de zwemschool.

Minima Regelingen Geldrop-Mierlo
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op één van de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Geldrop-Mierlo.