Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen op lokaal niveau te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020, 2021 (eenmalig verdubbeld) en 2022 jaarlijks € 21.500 ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. Een bijkomstig voordeel is de verwachting dat de aanwezigheid van een Lokaal Sportakkoord leidt tot lagere zorgkosten, omdat in een preventief stadium sporten en bewegen wordt gestimuleerd.

Bekijk en/of download hieronder het Lokaal Sportakoord van de gemeente Geldrop-Mierlo of lees meer over het Nationaal Sportakkoord. 

De te nemen stappen

Stap 1) De initiatiefnemer dient een aanvraag in bij de Sportraad door het aanvraagformulier te mailen naar sportraadgeldropmierlo@gmail.com.

Deadlines:

  • Ronde 1: 1 februari 2022
  • Ronde 2: 6 april 2022
  • Ronde 3: 5 juli 2022
  • Ronde 4: 10 oktober 2022

Stap 2) De sportraad beoordeeld ingediende aanvragen.

Deadlines:

  • Ronde 1: in de week van 8 februari 2022
  • Ronde 2: in de week van 11 april 2022
  • Ronde 3: in de week van 11 juli 2022
  • Ronde 4: in de week van 7 november 2022

Stap 3) De aanvrager voert het project uit.

Deadlines:

Uiterlijk 31 december 2022 project gerealiseerd/gestart
 
Na goedkeuring van het initiatief stuurt de aanvrager een factuur voor de helft van het aangevraagde bedrag, deze wordt direct betaald door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Na afloop stuurt de aanvrager een evaluatie met daarbij de factuur voor de tweede helft van het aangevraagde bedrag. Indien goedgekeurd wordt de factuur betaald.

Sportakkoord

Aanvraagformulier / Factuur

Beoordelingscriteria

Nationaal Sportakkoord

Inschrijven voor deelname

Lokaal Sportakkoord uitleg