Lokaal Sportakkoord

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen op lokaal niveau te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG jaarlijks geld ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. Een bijkomstig voordeel is de verwachting dat de aanwezigheid van een Lokaal Sportakkoord leidt tot lagere zorgkosten, omdat in een preventief stadium sporten en bewegen wordt gestimuleerd.

Bekijk en/of download hieronder het Lokaal Sportakoord van de gemeente Geldrop-Mierlo of lees meer over het Nationaal Sportakkoord. 

De te nemen stappen

Stap 1) De initiatiefnemer dient een aanvraag in bij de Sportraad door het aanvraagformulier te mailen naar sportraadgeldropmierlo@gmail.com.

Aanvragen kunnen elk moment van het jaar worden ingediend. De Sportraad zal drie keer per jaar pro-actief de verenigingen benaderen om aanvragen in te dienen, februari, juni en september. De eerst volgende vergadering staat gepland op dinsdag 27 februari 2024

Stap 2) De sportraad beoordeeld ingediende aanvragen.

Stap 3) De aanvrager voert het project uit.

Deadlines:

Uiterlijk 31 december 2024 project gerealiseerd/gestart.
 
Na goedkeuring van het initiatief stuurt de aanvrager een factuur voor de helft van het aangevraagde bedrag, deze wordt betaald door de gemeente Geldrop-Mierlo.
Na afloop stuurt de aanvrager een evaluatie, foto's en daarbij de factuur voor de tweede helft van het aangevraagde bedrag. Indien goedgekeurd wordt de factuur betaald.

Sportakkoord
Download!
Aanvraagformulier / Factuur
Uitgevoerde projecten
Nationaal Sportakkoord
Inschrijven voor deelname
Lokaal Sportakkoord uitleg