Lokaal Sportakkoord uitleg

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen in Geldrop-Mierlo te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 21.500 ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken Geldropse en Mierlose belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering in Geldrop-Mierlo kunnen realiseren.

Om een succesvol Lokaal Sportakkoord te realiseren is uw inbreng noodzakelijk! Ieders inbreng is daarbij gelijk. Het landelijk initiatief verplicht gemeenten om een sportformateur aan te stellen om het proces te begeleiden. De sportformateur let op de inhoud, bewaakt het tijdspad en levert het lokaal sportakkoord uiteindelijk op.

Bent u zelf of namens een organisatie geïnteresseerd in het Lokaal Sportakkoord? Schrijf u direct online in op deze website.

Aanbod

De inhoud van het Lokaal Sportakkoord moet gaan over een of meerdere van onderstaande pijlers:

1. Inclusief sporten & bewegen;
De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.

2. Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

4. Positieve sportcultuur
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

5. Vaardig in bewegen
De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

Video

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden
Bestand downloaden
Bestand downloaden
Bestand downloaden